LogoLogo
portret

Aktualności

Odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku – Jak dochodzić swoich praw?

avatar

Weronika Haczykowska

5 grudnia 2023

Upadek na śliskim chodniku – z tymi sytuacjami mamy najczęściej do czynienia w okresie zimowym po obfitych opadach śniegu, wysokich mrozach i częstych wahaniach temperatur. Niestety upadki na chodniku bardzo często prowadzą do różnego rodzaju obrażeń, urazów i uszkodzeń. Takie sytuacje nie zawsze wynikają jednak z nieuwagi pieszego. Często można im zapobiec, zabezpieczając nawierzchnię przy użyciu odpowiednich środków. W takich momentach, oprócz konieczności podjęcia specjalistycznego leczenia i rehabilitacji, pojawia się także pytanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione szkody. Warto zatem udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania z tego zakresu. 

Kto jest odpowiedzialny za wypadek na śliskim chodniku?

W przypadku upadku na śliskim lub oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za wypadek może spoczywać na różnych podmiotach. Za wypadek na oblodzonym chodniku najczęściej odpowiada zarządca drogi. Tytułem przykładu można wskazać, że jeżeli do szkody dojdzie na chodniku będącym otoczeniem drogi publicznej, wówczas odpowiedzialność spoczywa na zarządcy drogi publicznej. Najczęściej będzie to gmina. Jednakże nie zawsze szkodę poniesioną wskutek upadku na oblodzonym chodniku będzie ponosiła jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku na chodnikach biegnących wzdłuż ich posesji – taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Innymi słowy, jeśli chodnik przylega do prywatnej posesji, za jego stan odpowiedzialny jest właściciel posesji – chyba, że oddziela go pas zieleni. W takiej sytuacji za chodnik odpowiada gmina, zarząd osiedla, spółdzielnia mieszkaniowa lub podmiot, na której spoczywał obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie. 

Bardzo często podmioty odpowiedzialne za utrzymanie chodnika w należytym stanie korzystania z ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio z umowy ubezpieczenia OC. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż każdy właściciel czy zarządca jest obowiązany do utrzymania chodnika w należytym stanie, zadbać o odśnieżanie, usuwanie błota czy zapobieganie oblodzeniu. W przypadku wypadku na oblodzonym chodniku można zatem wezwać Policję, celem ustalenia, gdzie dokładnie doszło do zdarzenia i kto był odpowiedzialny za stan nawierzchni. Nieodśnieżenie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego właścicielowi stanowi bowiem wykroczenie, za które grozi kara nagany lub grzywny w wysokości do 1,5 tys. zł (art. 117 Kodeksu wykroczeń). 

Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za poniesioną szkodę jednak często wiąże się ze skomplikowaną procedurą, która może zniechęcić poszkodowanego do walki o swoje prawa. Dlatego też w tego typu skomplikowanych sprawach warto zwrócić się do Kancelarii wyspecjalizowanej w dochodzeniu odszkodowań (Łódź), która pomoże ustalić podmiot odpowiedzialny i przeprowadzi poszkodowanego przez procedurę uzyskania odszkodowania.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w związku z upadkiem na oblodzonym chodniku? 

W związku z wypadkiem na oblodzonym chodniku poszkodowanemu przysługują roszczenia takie jak: 

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które obejmuje świadczenie będące rekompensatą cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego, jakie on poniósł wskutek zdarzenia
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją podjętych na skutek wypadku (np. koszty rehabilitacji, leczenia, badań, wizyt u lekarza, leków) 
  • renta uzupełniająca lub kapitalizacja renty w przypadku trwałego inwalidztwa (stanowiąca wyrównanie różnic w dochodach przed wypadkiem i po)
  • renta na zapewnienie środków potrzebnych do poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji, leczenia czy sprawowania opieki osób trzecich
  • zwrot utraconych zarobków oraz kosztów zniszczonego mienia

W pierwszej kolejności konieczne jest zgłoszenie szkody do podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody. Bardzo często zgłoszenie szkody będzie kierowane do ubezpieczyciela lub właściciela/zarządcy posesji. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za powstanie szkody odmawia zapłaty odszkodowania, sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. 

Jednakże formułowanie roszczeń od początku powinno być przemyślane, dlatego też warto skonsultować tego rodzaju sprawę z prawnikiem od odszkodowań (Łódź) zajmującym się sprawami odszkodowawczymi. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie tego rodzaju spraw, pomoże zweryfikować zarówno podmiot odpowiedzialny jak i roszczenia jakie przysługują poszkodowanemu. 

Jakie kroki należy podjąć po upadku na oblodzonym chodniku?

Po wypadku przede wszystkim bardzo ważne jest jak najszybsze zgromadzenie dowodów potwierdzających przebieg zdarzenia. Zabezpieczenie dowodów ma bowiem bardzo istotne znaczenie dla ustalenia, że chodnik nie był odśnieżony, znajdowały się na nim oblodzenia. Ciężar dowodu w tym zakresie zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego obciąża bowiem poszkodowanego. Dlatego też w celu zabezpieczenia dowodów należy: 

- sfotografować miejsce wypadku 

- zebrać dane świadków, którzy będą w stanie potwierdzić stan w jakim znajdował się chodnik

- odebrać oświadczenia od osób zamieszkujących w pobliżu miejsca zdarzenia, które będą w stanie potwierdzić stan w jakim znajdował się chodnik 

- zabrać notatki i inne dokumenty z Policji, jeżeli była wzywana na miejsce zdarzenia 

- skompletować całą dokumentację medyczną związaną z przebytym leczeniem

- zebrać rachunki, faktury, potwierdzenia wizyt w placówkach medycznych, rachunku za pomoc osób trzecich i inne wydatki poniesione w związku z wypadkiem na oblodzonym chodniku. 

Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Dochodzenie odszkodowań (Łowicz) za upadek na oblodzonym chodniku może być procesem skomplikowanym. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika (Łódź), który pomoże w ustaleniu odpowiedzialności za wypadek oraz poprowadzi proces dochodzenia roszczeń. Prawnik od odszkodowań Łódź posiada wiedzę prawną i doświadczenie niezbędne do reprezentowania interesów poszkodowanego w staraniach o należne odszkodowanie za szkodę poniesioną w związku z wypadkiem na oblodzonym chodniku. Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata może znacząco ułatwić i usprawnić proces dochodzenia swoich praw oraz uzyskania należnego odszkodowania. Dzięki temu szanse na uzyskanie odszkodowania za wypadek na chodniku będą znacznie wyższe!

 

Jeśli potrzebujesz dalszych porad lub wsparcia w sprawach związanych z upadkiem na śliskim chodniku, zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią Adwokacką w Łodzi za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie. 

 

Artykuły z tej kategorii

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon