LogoLogo
portret

Odszkodowania

Odszkodowania Łódź

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego zapewniam pełne wsparcie w sprawach odszkodowawczych. Doskonale rozumiem, jak skomplikowane wydaje się być dochodzenie odszkodowań Łódź oraz ustalenie należytej rekompensaty pieniężnej, dlatego oferuję profesjonalne wsparcie w temacie odszkodowań, zadośćuczynienia oraz pozostałych rodzajów roszczeń pieniężnych. Zaangażowanie, wiedzę oraz doświadczenie uważam za klucz do skutecznej obrony moich Klientów.

Profesjonalne wsparcie w odszkodowaniach na terenie Łodzi

Odszkodowanie za opóźniony lot, za wypadek przy pracy, czy za błąd medyczny to szansa na uzyskanie rekompensaty finansowej za poniesioną krzywdę oraz szkodę majątkową. Jako Twój adwokat będę reprezentować Ciebie lub Twoich bliskich w sprawie o odszkodowanie z autocasco i odszkodowania po wypadku. Łódź to dynamicznie rozwijające się miasto, które niestety znane jest z wysokiej liczby wypadków komunikacyjnych. Jeśli brałeś/brałaś udział w kolizji lub wypadku, w wyniku którego doznałeś strat materialnych lub niematerialnych, masz prawo ubiegać się o rekompensatę finansową.

Kancelaria odszkodowawcza Łódź, którą prowadzę, zapewnia profesjonalne wsparcie w sprawach o:

 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne (straty materialne oraz zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub stratę bliskiej osoby),
 • odszkodowanie komunikacyjne Łódź (OC sprawcy wypadku, zaniżone wypłaty odszkodowań),
 • odszkodowania z autocasco (uszkodzenie lub kradzież pojazdu),
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych,
 • odszkodowania majątkowe (zalanie mieszkania, pożar, zaniżenie wysokości odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe),
 • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (w przypadku, gdy prywatna działka została wywłaszczona pod publiczną infrastrukturę drogową lub kolejową),
 • odszkodowania medyczne (Łódź),
 • odszkodowania za wypadek przy pracy.

Jako adwokat oferuję również kompleksowe wsparcie w sprawach o:

 • odszkodowanie za opóźniony lot,
 • odszkodowanie za wykupione wakacje,
 • odszkodowanie za niewywiązanie się z zawartych umów.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Warto wiedzieć, że osoba pokrzywdzona w sporze o odszkodowanie może ubiegać się również o zadośćuczynienie. Na co dzień bywa ono zamiennie używane z terminem „odszkodowanie”, jednak z perspektywy prawnej zadośćuczynienie oznacza finansową rekompensatę za krzywdę o wymiarze niemajątkowym. Oznacza to, że jako osoba pokrzywdzona na przykład w wypadku samochodowym możesz ubiegać się o pieniężną rekompensatę za cierpienie fizyczne, czy nabytą traumę. Jako adwokat odszkodowania Łódź pomogę Ci zarówno w walce o odszkodowanie, jak i godne zadośćuczynienie. Wyjaśnię również, czy odszkodowanie stanowi składnik majątku do podziału przy rozwodzie.

Odszkodowanie komunikacyjne Łódź

Najpowszechniej występujące sprawy odszkodowania Łódź dotyczą wypadków i kolizji o charakterze komunikacyjnym. W wyniku zdarzenia dojść może nie tylko do uszkodzenia pojazdu, czy uszczerbku na zdrowiu fizycznym, ale również do wielowymiarowego cierpienia psychicznego lub nabycia traumy. Towarzystwa ubezpieczeniowe wielokrotnie dopuszczają się zaniżenia wypłacanego odszkodowania, co w obliczu straty najbliższych lub walki o zdrowie, wielokrotnie bywa ignorowane przed pokrzywdzonych. Pamiętaj jednak, że Tobie i Twoim bliskim należy się godne odszkodowanie powypadkowe Łódź.

Odszkodowania komunikacyjne Łódź – komu przysługują?

Odszkodowania komunikacyjne (Łódź) to świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej za powstałą wskutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej szkodę osobową lub rzeczową. Podobnie jak inne postaci odszkodowania, mają one na celu zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku owego wypadku. Może być to między innymi zwrot kosztów:

 • naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • leczenia i opieki medycznej,
 • rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • za zwiększone, specjalistyczne potrzeby żywieniowe bądź rehabilitacyjne,
 • zakupu sprzętu medycznego,
 • dojazdu do placówek medycznych,
 • związanych z przekwalifikowaniem się, jeżeli poszkodowany jest niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy.

Warto pamiętać, że dochodzenie odszkodowania (Łódź) to prawo, które przysługuje każdemu poszkodowanemu, o ile nie był on sprawcą wypadku drogowego. Oznacza to, że do rekompensaty uprawnieni są zarówno poszkodowani kierowcy i pasażerowie (w tym ci jadący ze sprawcą), jak i piesi, kierowcy motocykli, motorowerów czy rowerów. Mogą się o nią ubiegać również osoby, które szkodę poniosły wskutek zdarzenia powstałego podczas i w związku ze wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego oraz zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Co ważne, odszkodowanie komunikacyjne przysługuje nawet wtedy, gdy wypadek nie został zgłoszony policji.

Adwokat od wypadków drogowych Łódź

Sprawy związane z rekompensatą za szkodę, która powstała w wyniku wypadku drogowego zwykle nie należą do najprostszych. Ponadto, nawet, jeżeli zostanie przyznana, często okazuje się być niewystarczająca do pokrycia kosztów leczenia czy też innych strat materialnych. Właśnie dlatego w procesie ubiegania się o świadczenie warto skorzystać z pomocy prawnej, którą świadczy adwokat (Łódź). Odszkodowania komunikacyjne, a właściwie sprawy odszkodowawcze muszą być rozpatrywane indywidualnie – wypadki samochodowe, ich okoliczności i skutki w końcu diametralnie się od siebie różnią. Decydując się na moje usługi, możesz liczyć na kompleksową pomoc prawną (Łódź) w całym procesie dochodzenia Twoich praw. Pomogę Ci zebrać niezbędny materiał dowodowy i przedstawię dostępne rozwiązania, związane między innymi z tym, od kogo najlepiej domagać się odszkodowania. Ponadto, jeżeli wyrazisz taką chęć, będę bronić Twoich interesów w sądzie jako adwokat od wypadków drogowych (Łódź), jeżeli okaże się, że wypłacona kwota rekompensaty jest znacznie zaniżona, a ubezpieczalnia lub sprawca uchylają się od przyznania wyższej sumy pieniędzy.

Jak wygląda proces o odszkodowania powypadkowe Łódź

Odwołanie się od decyzji firmy ubezpieczeniowej nie musi oznaczać sprawy w sądzie. Na początku należy przygotować roszczenie, które szczegółowo omawia doznaną szkodę. Musi być ono poparte dowodami, dlatego podczas rekonwalescencji, czy usuwania szkód należy zbierać rachunki opieki medycznej, paragony, czy faktury związane z naprawami. Wszelkie takie dokumenty pozwolą udowodnić, że kwota zaproponowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe została zaniżona.

Kancelaria odszkodowawcza Łódź

Jeśli wystąpią trudności z uzyskaniem należności z tytułu odszkodowania, moja kancelaria windykacyjna Łódź będzie Cię reprezentować w kontakcie z dłużnikiem zarówno na stopie polubownego rozwiązania konfliktu, jak i w procesie sądowym. Jeśli szukasz kompleksowego wsparcia w temacie odszkodowań, windykacji, prawa rodzinnego, czy prawa pracy, skontaktuj się ze mną i opowiedz mi o swoim problemie.

Skontaktuj się ze mną

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem skontaktuj się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie pod numerem 506 274 146.

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon