LogoLogo
portret

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Adwokat rozwodowy Łódź. Adwokat sprawy rodzinne Łódź

Przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią jedną z gałęzi prawa cywilnego i regulują stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, rodzicami oraz rodzicami a dziećmi, wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają pełnego zaangażowania, a jednocześnie empatii i wrażliwości z uwagi na emocjonalny charakter i stopień skomplikowania. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie, aby zapewnić Klientowi odpowiednie wsparcie prawne, a jednocześnie zadbać o dyskrecję i profesjonalizm. Podział majątku po rozwodzie (Łódź), zabezpieczenie kontaktów czy ustalenie wysokości alimentów może odbyć się w komfortowej dla obu stron postępowania atmosferze. 

W przypadku prowadzenia spraw rodzinnych trzeba zwracać szczególną uwagę na dobro dziecka, które zarówno dla rodziców, jak i sądu ma nadrzędne znaczenie. Na każdym etapie prowadzenia sprawy warto mieć profesjonalne wsparcie, którego udzieli adwokat. Sprawy rodzinne (Łódź), ze względu a ładunek emocjonalny są trudne dla każdej ze stron. Zakres i problematyka prawa rodzinnego są na tyle obszerne, że pomoc doświadczonego adwokata będzie niezbędna. Sprawdź, jak mogę Ci pomóc!

Adwokat - Sprawy rodzinne Łódź, Łowicz i okolice

Kancelaria Adwokacka wraz z adwokat (prawo rodzinne Łódź i okolice) Weroniką Haczykowską na czele świadczy profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu, który obejmuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Możesz liczyć na moje wsparcie w takich sytuacjach jak: 

 • rozwód i separacja – z orzekaniem o winie, jak i bez,
 • alimenty - zasądzenie, obniżenie, podwyższenie, czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów, 
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także powierzenie jej wykonania, 
 • piecza naprzemienna,
 • przysposobienie,
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
 • zabezpieczenie kontaktów z dziećmi zarówno rodziców, jak i innych członków rodziny, 
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, 
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, 
 • uzyskanie zgody na wyjazd dziecka za granicę, na paszport
 • uzyskanie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, np. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Adwokat alimenty Łódź

Każdy rozwód (Łódź) czy też rozpad związku partnerskiego osób posiadających dzieci, które nie są w stanie same się utrzymać, wiąże się z koniecznością uregulowania kwestii alimentów. Obowiązek alimentacyjny dość precyzyjnie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Spoczywa on na rodzicu, który nie sprawuje pieczy nad małoletnim i ma on przede wszystkim na celu zaspokojenie podstawowych i bieżących potrzeb dziecka. Niestety sprawy alimentacyjne często wiążą się z dużym napięciem emocjonalnym, brakiem porozumienia między stronami co do wysokości świadczeń czy też próbą uchylenia się od zobowiązania do ich wypłaty. Właśnie dlatego w całym procesie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką świadczy adwokat. Alimenty (Łódź), a właściwie ich zasądzenie może odbywać się zarówno w toku sprawy rozwodowej, jak i w odrębnym postępowaniu. W drugim z wymienionych przypadków konieczne jest złożenie pozwu do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. 

Warto przy tym pamiętać, że oprócz oznaczenia sądu, powoda i pozwanego, w pozwie należy zawrzeć kwotę żądanych alimentów, dzień, od którego pieniądze mają być płacone oraz odpowiednie uzasadnienie, wraz z załączeniem dowodów. Zarówno w uzasadnieniu, jak i zebraniu materiału dowodowego może pomóc doświadczony adwokat. Prawo rodzinne (Łódź) to jedna z wielu gałęzi prawa, w której się specjalizuję. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, zachowując przy tym pełną dyskrecję i profesjonalizm. Zapewnię Ci kompleksowe wsparcie w całym procesie – decydując się na współpracę ze mną, możesz liczyć na doradztwo prawne przed i w trakcie postępowania sądowego, pomoc w sporządzeniu pism procesowych oraz reprezentację przed sądem. Pracując jako prawnik spraw cywilnych w Łodzi i Łowiczu, będę dochodzić Twoich praw niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która złożyła pozew, czy też pozwanym. Działając od wielu lat jako adwokat (Łódź), sprawy rodzinne i związane z nimi prawne regulacje są mi bardzo dobrze znane. Dzięki temu mogę świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Adwokat od rozwodów Łódź

Kompleksowe wsparcie prawne świadczę również jako adwokat od rozwodów (Łódź). Niemal każdy rozpad pożycia małżeńskiego lub konkubinatu wiąże się z ogromnym stresem oraz silnymi i często negatywnymi emocjami. By zredukować napięcie łączące się z postępowaniem rozwodowym, warto się do tego procesu odpowiednio przygotować i zasięgnąć porady u profesjonalisty, jakim jest adwokat rodzinny (Łódź) . Przede wszystkim należy określić, czy rozwód ma odbyć się z orzeczeniem o winie czy też bez takiego orzeczenia. Niezależnie od tego, którą ze stron jesteś, możesz liczyć na moje profesjonalne wsparcie jako prawnik. Sprawy rozwodowe (Łódź) są zwykle skomplikowane i potrafią ciągnąć się tygodniami, dlatego też pomoc doświadczonego adwokata okazuje się być w ich trakcie nieoceniona. Pomogę Ci przygotować pozew o rozwód, upewniając się, że uwzględnia on wszelkie niezbędne elementy i zawiera odpowiednie, obszerne uzasadnienie dla przedstawionych roszczeń. Udzielę również wsparcia podczas przygotowań do rozprawy – podpowiem, jak zachowywać się przed sądem oraz jakie pytania mogą pojawić się w procesie. Doradzę także, jakie dowody potwierdzające Twoje stanowisko należy zebrać, by ułatwić dochodzenie swoich roszczeń. 

Jeżeli wyrazisz taką chęć, mogę ponadto reprezentować Cię przed sądem oraz w trakcie negocjacji warunków rozwodowych jako prawnik. Rozwód (Łódź), jeżeli strony posiadają dzieci, wiąże się również z koniecznością ustalenia, komu zostanie powierzona opieka nad małoletnim. Problematyczna okazuje się być sytuacja, w której byli partnerzy nie mogą dojść w tym temacie do porozumienia. Tego typu sprawy rodzinne (adwokat Łódź) komplikują się jeszcze bardziej – decydując się na moje usługi, możesz jednak liczyć na kompleksowe wsparcie również w takim przypadku! Bardzo często ostatecznie pieczę nad dzieckiem sąd powierza matce. Jeżeli jednak jesteś mężczyzną i zależy Ci na uzyskaniu władzy rodzicielskiej, pomogę ochronić Twoje prawa ojca (Łódź)

Zajmuję się nie tylko świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie, ale również tych, w których strony nie zdecydowały się na takie orzeczenie. Obszerne doświadczenie posiadam również jako adwokat od upadłości konsumenckiej w Łodzi, adwokat od spraw windykacyjnych i wielu innych spraw z obszaru prawa administracyjnego, gospodarczego, spadkowego czy też prawa umów.

Podział majątku po rozwodzie – Łódź, Łowicz

Prawo rodzinne (Łódź) to także kwestie majątkowe pomiędzy partnerami oraz małżonkami. Porady prawnej lub pomocy mogę udzielić w zakresie: 

 • podziału majątku wspólnego małżonków, 
 • rozliczenia konkubinatu, 
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej, 
 • rozszerzenia lub ograniczenia majątku wspólnego. 

Prawo rodzinne (Łódź) – czynności pozasądowe i prowadzone w toku postępowania

Jako adwokat rozwodowy (Łódź) prowadzę Kancelarię, która wspiera klientów również w postępowaniu pozasądowym. Oferujemy pomoc w postaci porad prawnych, które najlepiej zabezpieczą Twój interes. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w sprawach rodzinnych na każdym etapie prac sądu. Nie tylko zapewnimy pełne wsparcie merytoryczne i rozwiązania trudnych sytuacji, ale także staramy się, by każda osoba, która zgłosi się po pomoc, czuła się komfortowo i bezpiecznie. Reprezentujemy również podczas negocjacji i mediacji. Jako adwokaci z doświadczeniem, przygotujemy profesjonalne pisma procesowe – między innymi w sprawach o rozwód, separację, podział majątku alimenty. Łódź i Łowicz to główne tereny moich działań. Jeżeli jest taka potrzeba tworzymy umowy (np. intercyzy), ugody i porozumienia rodzicielskie. Pracując jako adwokat (Łódź), rozwody i związane z nimi zagadnienia prawne obsługuje kompleksowo, doradzę również w kwestii zebrania i przygotowania materiału dowodowego. Jesteśmy wsparciem na każdym etapie! 

Kompleksowa pomoc – adwokat prawo rodzinne 

Rozwód, rozpad rodziny, wyprowadzka – wszystkie sytuacje dla obu stron postępowania są bardzo emocjonalne, stresujące i często wiążą się z wzajemnymi oskarżeniami. Jako pełnomocnik działam w imieniu klienta na każdym etapie współpracy. Powierzone sprawy prowadzę z najwyższym zaangażowaniem, byś czuł się zrozumiany i otrzymał odpowiednie wsparcie. Oferuję pełną dyskrecję i poszanowanie tajemnicy zawodowej. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, a dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu, wiem jak skutecznie działać w interesie klientów.

Jeżeli szukasz profesjonalizmu i skuteczności to świetnie trafiłeś! Swoje wsparcie oferuję nie tylko jako prawnik rozwody (Łódź). Mam spore doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i spółek. Z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wspieram przedsiębiorstwa o różnej wielkości. Sprawdź, jak może Ci pomóc moja kancelaria. Prawo pracy czy windykacja należności również nie są mi obce. Zajrzyj również do pozostałych zakładek, gdzie dowiesz się, jak pracuję jako adwokat - prawo spadkowe (Łódź), prawo pracy czy transportowe nie mają przede mną tajemnic. Skontaktuj się i powiedz, jak mogę Ci pomóc!

Skontaktuj się ze mną

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z prawem rodzinnym i opiekuńczym skontaktuj się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie pod numerem 506 274 146.

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon