LogoLogo
portret

Aktualności

Podwyższenie alimentów – w jakich okolicznościach jest to możliwe

avatar

Weronika Haczykowska

26 kwietnia 2024

Alimenty to środki utrzymania i środki wychowania, które są przekazywane na rzecz osoby, która nie jest w stanie sama się utrzymać. Najczęściej sąd przyznaje je na dzieci, które nie są się w stanie samodzielnie utrzymać lub małżonka, którego sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Stale rosnące potrzeby, podwyżki cen artykułów żywnościowych, usług czy opłat, a także inflacja sprawiły, że zasądzone kilka lat temu alimenty przestały pokrywać podstawowe zapotrzebowanie pociechy. Warto pamiętać, że raz zasądzona kwota nie jest niezmienna. Można starać się o podwyższenie alimentów na dziecko lub na siebie.

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy można wnosić o wyższe świadczenie?

Pozew o podwyższenie alimentów można złożyć jedynie wtedy, kiedy wyrok o ich przyznaniu w ogóle zapadł lub została podpisana stosowna ugoda na drodze mediacji. Wysokość świadczenia ustala się w oparciu o usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica, dlatego kwota zasądzona, na przykład przy rozwodzie, jest adekwatna do statusu finansowego na tamten moment. Jeżeli wzrosną usprawiedliwione potrzeby dziecka lub zwiększą się finanse i status życia rodzica, można tę kwotę zmienić. Co ważne, zmiany te muszą być stałe – chwilowe większe wydatki, czy dodatkowy, okazyjny dochód nie są podstawą do uzyskania wyższego świadczenia. Jeżeli natomiast alimenty nie zostały np. w drodze wyroku sądowego lub jeden z rodziców uchyla się od świadczenia na rzecz dziecko, warto wystąpić w powództwem o zasądzenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów z zabezpieczeniem

Pozew o podwyższenie alimentów to pierwszy krok do otrzymania wyższych alimentów. Ważne, by spełniał wymogi formalne. Dokument powinien zawierać między innymi:

 • W prawym górnym rogu miejscowość i datę,
 • Poniżej, również z prawej strony, właściwy sąd, do którego kierujesz pozew,
 • Dane stron – dziecka, rodzica, który w jego imieniu składa wniosek oraz pozwanego (drugiego rodzica, który płaci alimenty) – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
 • Wartość przedmiotu sporu – różnica między kwotą, którą chcesz uzyskać, a wartością już otrzymywaną podaną w ujęciu rocznym,
 • Uzasadnienie wraz z dowodami (faktury, paragony, rachunki, zaświadczenia, wyciągi)
 • Podpis – Twój lub reprezentującego Cię prawnika.
 • Załączniki, w tym wszystkie dowody powołane w treści pisma oraz odpis pisma wraz z załącznikami dla strony przeciwnej

Pozew o podwyższenie alimentów z zabezpieczeniem przysługuje w każdym z typów postępowania o alimenty. Zabezpieczenie to uprawnienie, które obowiązuje na czas trwania postępowania, czyli do uprawomocnienia się wyroku. Warto zadbać o zabezpieczenie, kiedy wiesz, że postępowanie może się przedłużać lub pozwany będzie się bronił.

O ile można podwyższyć alimenty?

Polskie prawo nie reguluje, o ile można podwyższyć alimenty – nie ma żadnych minimalnych, czy maksymalnych kwot określonych przez ustawodawcę. Zawsze pod uwagę jest brana sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do świadczenia alimentów oraz potrzeby dziecka. Warto policzyć, o ile miesięcznie zwiększyło się zapotrzebowanie dziecka i na podstawie tych danych ustalić kwotę roszczenia. Jeżeli nie wiesz, jak poprawnie napisać pozew lub o jaką kwotę warto się starać, to adwokat od alimentów Łódź będzie odpowiednim wsparciem.

Argumenty do podwyższenia alimentów

Argumenty do podwyższenia alimentów można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą są te, dotyczące zwiększenia potrzeb dziecka. Może do tego dojść w wielu przypadkach:

 • Sytuacje, które wymagają kosztownej rehabilitacji – choroba, wypadek itd.,
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające pasje czy wyrównujące poszczególne umiejętności,
 • Kolejny poziom edukacji szkolnej, z którym wiążą się wyższe koszty nauki,
 • Rosnące ceny kosztów utrzymania dziecka

Drugą sytuacją jest poprawa statusu finansowego rodzica, czyli:

 • Lepiej płatna praca,
 • Podwyżka wynagrodzenia,
 • Spłacenie zobowiązań – kredytów, pożyczek, wierzycieli,
 • Otrzymanie spadku o dużej wartości,
 • Darowizna,
 • Zakończenie leczenia.

Dzieci mają bowiem prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, niezależnie od tego czy żyją z nimi wspólnie, czy też prowadzą oddzielne życie. Konsekwencją zasady równej stopy życiowej rodziców i dzieci jest fakt, iż rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice mają bowiem obowiązek podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, Legalis).

Odmowa podwyższenia alimentów

Odmowa podwyższenia alimentów, czyli wniosek o oddalenie całkowite lub częściowe pozwu to prawo osoby, która płaci alimenty. Zarówno jedna, jak i druga strona muszą się liczyć z taką sytuacją. Istnieje również tak zwane powództwo wzajemne, czyli wniosek o obniżenie wysokości alimentów, w sytuacji kiedy finanse rodzica uległy pogorszeniu (na przykład w wyniku utraty pracy czy problemów zdrowotnych). Sprawa o podwyższenie alimentów może być trudna zarówno dla strony, która wnosi o zwiększenie świadczenia, jak i dla tego, kto płaci. Warto więc zadbać o odpowiednie wsparcie prawne. Adwokat nie tylko będzie reprezentował, ale także odpowiednio przygotuje wniosek lub umowę o zwiększenie wysokości alimentów.

Istnieje również coś takiego, jak dobrowolne podwyższenie alimentów – to sytuacja, w której rodzic sam dopłaca większą kwotę, bez postanowienia sądu. Jeżeli jest taka możliwość i wola to oczywiście można przekazać więcej pieniędzy, a wciąż obligatoryjną kwotą jest ta, ustalona przez sąd. Rodzice mogą również zawrzeć ugodę, którą spiszą samodzielnie lub zawrą przed notariuszem, a w której samodzielnie uregulują kwotę, o którą zostaną podwyższone alimenty. Warto pamiętać, że wyrok alimentacyjny posiada klauzulę wykonalności – oznacza to, że jeżeli zobowiązanie nie będzie płacone przez zobowiązanego, to sprawę można przekazać do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon