LogoLogo
portret

Aktualności

Rozwód - co musisz wiedzieć

avatar

Weronika Haczykowska

26 kwietnia 2024

Rozwód to formalne rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego, w którym nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, w tym więzi emocjonalnych, fizycznych oraz ekonomicznych. Szacuje się, że około 35% małżeństw w Polsce decyduje się na rozstanie i rozwiązanie małżeństwa. Można wnosić o rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. Sam proces jest trudnym czasem, często małżonkowie mają małoletnie dzieci i to ich dobro jest dla Sądu najważniejsze. Sprawdź, co warto wiedzieć o rozwodzie, jak napisać pozew, gdzie szukać pomocy prawnej i jak pomóc przejść przez to wydarzenie swoim pociechom.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie, czyli tak zwany „za porozumieniem stron” jest możliwy, jeżeli oboje małżonków wyrazi na to zgodę. Taka procedura przebiega dosyć szybko – Sąd bada czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia, nie wskazując przy tym winnego. Jednocześnie Sąd może rozstrzygnąć takie kwestie, jak opieka nad dziećmi, alimenty czy podział majątku. W takim przypadku koszty sądowe zostaną zasądzone po równo.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Wiele osób zastanawia się, jak ma się rozwód bez orzekania o winie a podział majątku. Zasadniczo, sam rozwód nie wpływa na podział majątku między byłymi małżonkami. Najczęściej dobra dzieli się po połowie, chyba, że jeden z małżonków w sposób ciągły nie przyczyniał się do pomnażania majątku wspólnego. Za ważne powody, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym uznaje się m.in. trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków przez m.in. alkoholizm, wydawanie pieniędzy na luksusowe zachcianki czy rażącą niegospodarność.  Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie może podzielić majątek w trakcie rozprawy rozwodowej na trzy sposoby – poszczególne rzeczy zostaną rozdzielone między małżonkami, dostanie je jeden z małżonków, a drugi musi spłacić wartość; lub zarządzić sprzedaż podczas licytacji i podział zysków po równo. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie w określonych przypadkach można również zawrzeć porozumienie u notariusza jeszcze przed rozprawą. Wtedy podział dóbr następuje na podstawie aktu notarialnego. Wiele zależy od stron, emocji, które im towarzyszą, a także ogólnej sytuacji rodzinnej. Jeżeli rozstanie przebiegło w spokoju, atmosferze szacunku i zrozumienia, to taki akt będzie można zawrzeć.

Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie

Alimenty to świadczenie na rzecz osoby fizycznej - małżonka czy dziecka, które określa udział w kosztach wychowania i utrzymania pociechy. Rodzaj rozwodu nie ma tutaj znaczenia, bo małoletniemu który nie jest się w stanie samodzielnie utrzymać alimenty, zgodnie z prawem, się należą. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko ma majątek, jaki wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania. Sąd nie zawsze określa wysokość kwoty – jeżeli małżonkowie są zgodni, mogą zdecydować się na równe finansowanie kosztów utrzymania dziecka. W przypadku zasądzenia obowiązku alimentacyjnego na małżonka, można określić je jako:

  • Alimenty dla małżonka w niedostatku– wynikają z niedostatku, czyli braku środków do życia i zależą od usprawiedliwionych potrzeb małżonka żądającego alimentów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów
  • Alimenty od małżonka wyłącznie winnego – przyznawane przy rozwodzie z orzekaniem o winie, wyłącznie wtedy, kiedy rozpad pożycia jest zasądzony z winy małżonka, w sytuacji, w której Twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu w znacznym stopniu. Alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie w tym przypadku nie mogą być zasądzone.

Warto pamiętać, że wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych drugiej strony. Nie zawsze oczekiwana kwota będzie tą zasądzoną.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie określa, która ze stron jest winna rozpadowi pożycia małżeńskiego. Może to być mąż, żona lub obydwoje małżonków. O rozwód z orzekaniem o winie warto się starać, kiedy jedna ze stron dopuściła się aktów przemocy fizycznej i psychicznej, nadużywa alkoholu, narkotyków, czy dopuściła się zdrady. Takie postępowanie trwa znacznie dłużej niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego. To na powodzie/powódce, który wystąpił z tych przyczyn o rozwód zazwyczaj ciąży obowiązek udowodnienia winy małżonka. Zazwyczaj wiąże się to z dużym stresem, wieloma negatywnymi emocjami i tak zwanym „praniem brudów”. W określonych sytuacjach rozwód z orzeczeniem o winie pozwala uzyskać wyższe alimenty, a także obciąża stronę winną całością kosztów procesu. Warto pamiętać, że jeżeli strona winna będzie chciała rozwodu, a drugi małżonek nie, to sąd nie rozwiąże małżeństwa, chyba, że odmowa będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Ważną kwestią jest to, jak ma się rozwód z orzeczeniem o winie do alimentów. W tym wypadku mogą zostać zasądzone zarówno jako alimenty od małżonka wyłącznie winnego, jak i środki wynikające z niedostatku (dla małżonka) lub na dzieci. Alimentów nie zasądza się na małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia. W przypadku dzieci, rodzaj rozwodu nie ma znaczenia. Zwyczajowo alimenty na pociechę obowiązują do momentu zakończenia edukacji, z kolei obowiązek alimentacyjny na małżonka ustaje w chwili zawarcia przez niego nowego małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Istnieje przekonanie w społeczeństwie, że jeżeli jedna ze stron wyrządziła krzywdę, to druga ma starać się o rozwód z orzeczeniem o winie, a podział majątku nie powinien być równy. Rodzaj rozwodu nie ma znaczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego także stronie uznanej za winną należy się połowa majątku, który powstał w czasie trwania związku małżeńskiego. Tytułem przykładu Sąd może orzec, że mieszkanie będzie należało do rodzica, z którym zostaną dzieci, ale będzie musiał spłacić połowę wartość rynkowej nieruchomości.

Jak wygląda rozwód?

Zanim do rozwodu dojdzie, niezbędne jest zebranie dowodów, znalezienie dobrego adwokata i wybranie formy rozwodu (bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie). Z kompletem dokumentów warto udać się na spotkanie z prawnikiem, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Pełnomocni odpowiednio przygotuje Klienta na każdy etap postępowania, a także powie, jakie pytania mogą się pojawić w toku postępowania rozwodowego. Warto już w tym momencie pomyśleć o wsparciu psychologicznym, szczególnie jeżeli macie dzieci lub decyzja o rozwodzie Cię zaskoczyła. Przygotuj pozew rozwodowy – profesjonalnie i dokładnie pismo sporządzi prawnik (Łódź) – podział majątku, alimenty, kwestia opieki nad dziećmi – wszystkie te ważne aspekty warto dokładnie omówić na spotkaniu. Skompletowane dokumenty trzeba złożyć do właściwego sądu okręgowego. W odpowiedzi sąd wyśle pismo z terminem rozprawy, w której możesz uczestniczyć osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika. Sąd może rozstrzygnąć sprawę na jednym posiedzeniu, a w przypadku bardziej skomplikowanych wyznaczy kolejne terminy. W wyroku rozwodowym sąd zawiera takie informacje, jak obowiązek alimentacyjny na dzieci, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, a także miejsce stałego lub czasowego pobytu lub kontakty rodzica z dzieckiem. Jeżeli rozwód był z orzekaniem o winie, to dodatkowo w wyroku mogą znaleźć się alimenty na współmałżonka, podział majątku, a nawet nakaz eksmisji ze wspólnego mieszkania. Od dnia wyroku, stronie przysługuje siedem dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie apelacji od wyroku Sądu I instancji.

Ile kosztuje rozwód?

Niezależnie od tego, czy decydujecie się na rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron, czy  rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje są takie same. Byli małżonkowie tracą wzajemne prawa i obowiązki, ustaje wspólność małżeńska, następuje utrata prawa do dziedziczenia po sobie lub uzyskania zachowku (chyba, że testament mówi inaczej). Można również wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Rozwód niesie ze sobą również psychologiczne skutki. Długie, burzliwe rozprawy, „pranie brudów” i inne zachowania bardzo odbijają się na psychice stron oraz dzieci. Warto skorzystać z pomocy fachowców – psychologa i adwokata. Emocjonalne wsparcie jest bardzo ważne, praca ze specjalistą pomoże również dzieciom, które nie do końca są świadome tego, co się dzieje. W kwestii prawnej najlepiej sprawdzi się adwokat rozwodowy Łódź, który będzie Cię reprezentował i przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy rozwodu w profesjonalny, pełen empatii sposób.

Ostatnią kwestią jest koszt rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez. Zasadniczo kwota będzie zależała od tego, jak skomplikowany jest proces, czy konieczne jest powołanie biegłych. Za złożenie pozwu obowiązuje opłata sądowa - to kwota 600 zł. Sądowy podział majątku to kolejny wydatek, którego wysokość będzie zależała m.in. od możliwości polubownego dokonania podziału majątku wspólnego. Pod uwagę trzeba wziąć również koszt pracy prawnika. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, które ciągną się wiele miesięcy, kwota kosztów sądowych może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy, jeżeli natomiast jest zgodność między małżonkami, to opłaty zamkną się w kilkuset złotych.

 

Szukasz pomocy prawnej?

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat zasad współpracy z moją Kancelarią – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jeżeli nie mają Państwo czasu lub możliwości umówienia się na wizytę w Kancelarii, oferuję również porady prawne online oraz usługę zdalnego sporządzania profesjonalnych pism procesowych.

W razie chęci skorzystania z oferowanych przeze mnie usług, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez Weronikę Haczykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Weronika Haczykowska z siedzibą w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 16 lok. 6, 99-400 Łowicz, NIP: 7272871095 Administratora strony internetowej www.haczykowska.legal. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Telefon